Thông tin liên hệ VNJ88

Mọi thắc mắc, góp ý, phản hồi về dịch vụ của VNJ88 xin liên hệ theo thông tin dưới đây.

  • Công ty: VNJ88
  • Website: www.VNJ88.com
  • Hotline: 0878192739
  • Emailvnj88.com@gmail.com
  • Địa chỉ: 6 Đội Nhân, Vĩnh Phú, Ba Đình, Hà Nội.